ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ. ยินดีต้อนรับ...

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ WWW.LRRP1ST.COM

     กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

                                                            

                      พิธีประเครื่องหมายศแก่นายทหารและนายสิบที่เลื่อนยศสูงขึ้น

จัดกำลังชุดปฏิบัตการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

                                              

จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

 

ศูนย์กิจกรรมนันทนาการและผจญภัย ค่ายอินทรีย์แจ้งวัฒนะ

        ไม่รู้จะไปไหน หากิจกรรมยามว่าง ในช่วงปิดเทอมหรือคลายร้อนไปกับกิจกรรมของค่ายอินทรีย์แจ้งวัฒนะ ทั้งกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต และทักษะอื่นๆ ฝึกลูกเสือ เนตรนารี ฝึกระเบียบวินัย ฝึกความเป็นผู้นำ ฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด

ต้องที่นี่เลย    ค่ายอินทรีย์แจ้งวัฒนะ 

ภาพสถานที่ที่ใช้ฝึกมาตราฐาน การดูแลของครูฝึกดีเยี่ยม